Gizlilik İlkeleri

 

İnternet üzerinden yapılan işlemlerde en önemli kavram güvenliktir.
Müşterilerimize işlemlerinin güvenliği ile bilgi vermek için sitemizde uyguladığımız kurallar Gizlilik Politikası olarak bu makalede yer almaktadır.

 

GİZLİLİK İLKELERİMİZ:

Bu Gizlilik Bildirimi Açıklaması’nda, sitemizde kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklıyoruz.

Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve bayi - satıcılarımızın yanı sıra, site ziyaretçilerimizin güveninin korunması ve tümünün güvenine duyulan saygı bizim açımızdan çok önemlidir. Kişisel bilgileri her zaman aşağıda belirtilen şekilde değerlendireceğiz:

Yazıcı Toner kimdir?

EMPIRE | TECH BİLİŞİM GRUBU altında yer alan www.yazicitoner.com web sitemiz işletmemize bağlı 107 adet internet web proje işletmemizden birisidir. Genel olarak EMPIRE | TECH BİLİŞİM GRUBU altında yer alan çeşitli ticari faliyetlerimizden birisidir. Firmamız 1992 yılından bu güne kadar hem internet üzerinden, hem çeşitli iş kollarında bire bir olarak karşılıklı güvene dayalı ve koşulsuz müşteri memnuniyetine dayalı dürüst ticaret ilkesi ile müşterilerin güveninini kazanarak müşterileri ile uzun yıllar birlikte ticaret yapmaktadır.

Gizlilik İlkeleri ne zaman geçerlidir?

Bu Gizlilik tüm veri kaynaklarından topladığımız kişisel bilgileri işlerken geçerlidir. Bu Gizlilik İlkeleri, doğrudan verilerin tarif ettiği kişiden ve başka bir kişiyi tanımlayan bir kişiden (veya şirketten) bilgi topladığımızda geçerlidir. Bundan dolayı, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda “siz”, “bana”, “ben” sözcükleri kullanıldığında, bahsedilen bilgileri doğrudan kişiden veya dolaylı olarak başka birisinden toplamamıza bakmadan, kişisel bilgilerini işlediğimiz kişiyi ifade ederiz.

Bu Gizlilik İlkeleri aşağıdaki bilgileri kullandığımızda geçerli değildir:

Bizimle olan istihdam ilişkileri kapsamındaki çalışanlarımızla ilgili bilgiler, diğer teminatlar, ilkeler, kullanım şartları ve ya bu ilkemizin geçersiz olacağını ya da farklı bir ilke - bildirimin geçerli olacağını bildiren diğer bildirimler verdiğimiz bilgiler, artık sizi tanımlamak için kullanılamayacağı için tanımlamasını kaldırmış olduğumuz kişisel bilgiler (aşağıda tanımladığımız) dahil, sizi şahıs olarak tarif eden bilgiler.

Veri işleme ne demektir?

Veri işleme kişisel bilgileri toparlamak, kullanmak, açıklamak, uyarlamak, değiştirmek, düzeltmek, almak, birleştirmek, engellemek, silmek, aktarmak, imha etmek, kaydetmek, düzenlemek, saklamak ve kullanmak dahil, otomatik araçlarla yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kişisel bilgileri ihtiva eden her hangi bir işlemler dizisidir.

Kişisel bilgi nedir?

Kişisel bilgi özellikle sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz sizinle ilgili bilgilerdir, örnek olarak:

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgiler olabilir. Hassas bilgiler aşağıda tanımlanmıştır. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda, kişisel bilgilerniz ifadesini kullandığımızda, özel olarak aksini belirtmedikçe hassas bilgileri ifade etmiş oluruz.

Yazıcı Toner kişisel bilgileri ne zaman ve ne şekilde toplar?

Yazıcı Toner türlü yollarla kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Örnek olarak:

Yazıcı Toner kişisel bilgilerinizi nasıl işlemektedir?

Aşağıdaki belirtilen koşullarda, kişisel bilgilerinizi (aşağıda ayrı olarak ele alınmış olan hassas bilgilerin dışında) kullanabiliriz:

Hassas bilgi nedir?

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgilerdir. Hassas bilgiler sağlığınızı (cihaz seri numaranız veya satın alma tarihi gibi).

yazıcı Toner  hassas bilgileri diğer kişisel bilgilerden farklı bir şekilde toplayacak veya işleyecek mi?

Yazıcı Tonerl , hassas bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki şartlarda toplayacak ve işleyecektir:

Örneğin:

Yazıcı Toner kişisel bilgileri benimle pazarlama mesajları ile iletişim kurmak için kullanacak mı?

Bize pazarlama veya pazar araştırması ile ilgili haberleri almak istemediğinizi bildirmedikçe, ilginizi çekebilecek programlar, ürünler, haberler, hizmetler ve içerikle ilgili bilgileri sunmak üzere bizzat sizinle; e-posta, faks, posta ve ya telefon aracılığıyla iletişime geçebiliriz.

Yazıcı Toner’den bu mesajları almak istemiyorsam?

Bizden pazarlama, ürün geliştirme ve ya pazar araştırması haberleri almak istemiyorsanız ya da başka herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizi işlemeyi bırakmamızı istiyorsanız, hangi türde haberleri almak istemediğinizi bilmemiz için aşağıda tarif edildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıcı Toner kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşıyor mu?

Yazıcı Toner , bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda belirtilenlerin dışında, izniniz olmadan ilişkili olmayan üçüncü bir şahısla, sizin kişisel bilgilerinizi paylaşmayacaktır.

Normal süreçte, adımıza hizmetler ve ya işlevler gerçekleştirmeleri için çalıştığımız şirketlerle bazı kişisel bilgileri paylaşacağız. Örnek olarak, ürünlerimizin nakliyesinde değişik satıcılar ve ya tedarikçiler kullanabiliriz. Bu tür durumlarda, sipariş işlemeleri için adınız ve posta adresiniz gibi bilgileri satıcı veya tedarikçiye verebiliriz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaştığımız bütün durumlarda, beklediğimiz hizmetleri sunma amacı dışında, bilgilerinizi saklama, açıklama ya da kullanma yetkisi vermeyeceğiz.

Kurumsal bir satış, birleşme, tasfiye ve ya devir alma ile ilişkili olması dışında, kişisel bilgilerinizi satmayacağız, alıp vermeyeceğiz ya da yayınlamayacağız.

Yasal olarak bir mahkemenin emri, celbi, arama emri, yasa ya da düzenleme karşısında sizin kişisel bilgilerinizi açıklamaya mecbur bırakılabiliriz. Kurallarımızı ihlal eden ya da diğer ziyaretçiler için zararlı olan (ya da yasadışı) davranışlarda bulunan web sitesi ziyaretçilerini araştırma ve yasal olarak takip etmede yasa uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapabiliriz.

Aşağıda belirtilen durumlarda açıklanması gerektiğini hissedersek kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara açıklayabiliriz:

Gizlilik İlkeleri Açıklamamız değişirse ne olacak?

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’ nda önemli bir farklılık yapma kararı alırsak, açıklama’ nın bu kısmında tüm önemli değişiklikleri açıklayacağız. Bu Açıklamanın ve tarihçesinin en güncel halini web sitemizde her zaman bulabilirsiniz ve aşağıdaki adreslerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği nasıl sağlanıyor?

Kişisel bilgilerinizi kaybolması, kötüye kullanımı ve izinsiz erişimi, açıklanması, değiştirilmesi ya da yok edilmesine karşı korumak için makul fiziksel, idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Ayrıca, kişisel bilgilerinize erişimi; işlerini yapmaları için bu bilgileri bilmesi gereken söz konusu çalışanlarla sınırlandırıyoruz. Siz de, hiçbir internet iletiminin %100 güvenli ya da hatasız olmayacağını bilmelisiniz. Özellikle, bize gönderilen ya da bizim gönderdiğimiz elektronik postalar güvenli olmayabilir. Bu nedenle, e-posta aracılığıyla bize hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken çok dikkatli olmanız gerekir.

Yazıcı Toner kişisel bilgilerimi ne kadar süre saklayacak?

Bilgileri gerektiğinden daha fazla süre saklamayacağız. Pek çok durumda, kişisel bilgiler, sorular ya da ihtilaflar ortaya çıktıkça ya da çıktığında kullanılabilir olmaları için kayda değer süreler boyunca saklanmalıdır. Saklama süreleri, toplanmış her kişisel bilgi için, duruma uygun ihtiyaçlar ve geçerliliği kalmamış, kullanılmayan bilgileri ilk fırsatta imha etme ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Bilgilerinizi sakladığımız sürece bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na uygun olarak işlemden geçirmeye devam edeceğiz.

“Bu sayfayı arkadaşıma - meslektaşıma gönder” uygulaması kullanıldığında kişisel verileri nasıl işliyoruz?

“Bu siteyi arkadaşıma ” hizmetimizi kullandığınızda, formda verdiğiniz bilgiler mesajınızı alıcının e-posta adresine yönlendirmek için kullanmaktadır. Bu hizmetle topladığımız kişisel bilgileri, bu Gizlilik Açıklamasına uygun olarak işlemden geçiriyoruz.

Mesajınızı sizinle alıcı arasındaki özel bir yazışma olarak ele alıyoruz. Bu Gizlilik Açıklaması’nda belirtilen nedenler haricinde, içeriği herhangi başka birine açıklamayacağız. Bu Gizlilik Açıklaması’nda aksi sunulmadıkça, ne sizin adınız ve elektronik adresiniz ne de alıcının adı ve elektronik adresi üçüncü şahıslara açıklanmıyacaktır. Bu hizmeti kullanmanız esnasında sizin verdiğiniz bilgiler genellikle kısa bir süre içinde silinir. Alıcıya bu hizmet için kişisel bilgilerini kullandığınızın bildirilmesi ve alıcının bunu kabul etmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Üçüncü şahısların kişisel bilgilerini sağlamanızdan dolayı üçüncü şahıslara verilen herhangi bir zarardan biz sorumlu olmayacağız.

Bağlantılar: Web sitemiz, başka şahıslar tarafından yönetilen web sitesine bağlantılar (linkler) içerebilir. Bağlantıları kolaylık olması açısından sağlıyoruz. Ancak başkaları tarafından yönetilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarını incelemiyoruz, kontrol etmiyoruz ya da izlemiyoruz. Üçüncü şahıslar tarafından idare edilen web sitelerinin yaptıkları işlerden ya da onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz.

Tanımlama bilgileri: Yaazıcı Toner, web sitesinde tanımlama bilgileri (çerez) kullanabilir. Tanımlama bilgileri, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın tarayıcı dosyalarına koyduğumuz metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kullanarak topladığımız bilgiler kişisel bilgiler değildir. Tarayıcınızın izin vermesi halinde daima tanımlama bilgilerimizi reddetmekte serbestsiniz; fakat bu durumda web sitelerimizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir. Üçüncü şahısların sitemize tanımlama bilgileri koymalarına ise izin vermeyeceğiz.

Yazıcı Toner iletişim bilgileri:

Bilgilerinize ilişkin kayıtlarımızı doğru tutmak amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bilgilerinizin tam, doğru ya da güncel olmadığını fark ederseniz ya da bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’yla ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa, lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişim kurunuz:

Yazıcı Toner

Üniversite Mah Seyhun Sokak No:9 D 2 Avcılar - İSTANBUL / Türkiye
Tel: +90-212 509 25 60
Fax: +90-212 509 25 66
E-mail: info@yazicitoner.com

 

Yazıcı toner fotokopi toner muadil toner © 2019
Web Tasarım|Bilgisayar Mağaza|Mağaza Güvenlik|Mağaza Ürün Koruma|Barkod Alarm|Ürün Koruma|Güvenlik kamera Fiyatları|Ürün Alarm|Ürün Alarmı|Ürün Güvenliği|Mağaza Koruma|HP Toner|Fotokopi Toner|Muadil Toner|Toner Dolum|Samsung Toner|Yazıcı Kartuşları|Yazıcı Şeritleri|Yazıcılar|